SON DAKİKA
Hava Durumu

Bursa gelişmişlik sıralamasında neden geriliyor?

Yazının Giriş Tarihi: 12.09.2013 16:15

2003 yılında İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'nin ardından beşinci sırada yer alan Bursa; 2003-2011 döneminde altıncı sıraya gerilemiş bulunuyor. Artık Antalya da sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından Bursa'nın önünde yer alıyor.

Son on yılın kentimize sosyo-ekonomik açıdan yaramadığı açık olarak anlaşılıyor.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik demografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite, erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride 61 değişken kullanılarak hesaplanıyor.

Değişkenlerden beşi sağlık göstergelerinden oluşuyor. Bunlar sırasıyla yüz bin kişiye düşen hastane yatak sayısı, on bin kişiye düşen hekim sayısı, on bin kişiye düşen diş hekimi sayısı, on bin kişiye düşen eczane sayısı ve yeşil kart sahibi nüfusun il nüfusuna oranı.

Sağlık hizmeti ile ilgili göstergelere göre Bursa'nın Türkiye'deki sıralaması 21 ile 75 arasında değişiyor...

Bursa; yüz bin kişi başına düşen pratisyen hekim sayısında yetmiş beşinci, yüz bin kişi başına düşen uzman hekim sayısında yirmi birinci, yüz bin kişi başına düşen toplam hekim sayısında yirmi altıncı ve yüz bin kişi başına düşen hemşire sayısında yirmi sekizinci sırada bulunuyor.

Bursa'nın sağlık alanında sıralamadaki kötü yeri yalnızca sağlık çalışanlarının sayısının azlığı ile sınırlı değil. Örneğin yüz bin kişiye düşen hasta yatağı sayısında da Bursa ne yazık ki kırk dördüncü sırada.

Buna karşın iş kazası sayısında dördüncü ve bebek ölüm hızı sıralamasında ise yirmi yedinci sırada yer alıyor.

Sağlık göstergelerine bakınca sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasındaki gerileme, gerilenen düzeyin altıncılık olması nedeniyle güzel kentimiz için bir miktar önemini kaybediyor; hatta insanın buna da şükür diyesi bile geliyor.

Sağlık göstergelerindeki durum yıllardır epeyce kötü olmasına karşın; ne sağlık personeli sayısının arttırılması ne de özellikle şehir merkezindeki kamu sağlık yatırımları ile ilgili kayda değer bir gelişmenin izine rastlanmıyor.   

Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması belediyelere ve il özel idarelerine kaynak tahsis edilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının personel atamaları ve özlük haklarının düzenlenmesi ile kalkınma ajansları merkezi bütçe paylarının belirlenmesi gibi bölgesel niteliği olan kamu politikalarının uygulanmasında da önemli bir kıstas olarak kullanılıyor.

Bu nedenle belediyelerin de bu sürecin içerisinde etkin bir biçimde yer alması, konuyu gündeme taşıması ve değerlendirmesi beklenirken; onlardan da bu konuda etkin bir tutum göze çarpmıyor.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik sağlık ile olduğu kadar eğitim ile de yakından ilişkili. Bu nedenle de üzerinde önemle durulması gerekiyor. Kentimizin eğitim ile ilgili göstergelerde de sıralamasının ayrıntılı olarak ortaya konmasında yarar var.

Demokrasinin iki önemli ilkesi şeffaflık ve hesap vermek; Bursa'nın sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasındaki gerilemesinin ayrıntılı olarak incelenmesini zorunlu kılıyor.

Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.