SON DAKİKA
Hava Durumu

Yine yeni yeniden yapılandırma!

Yazının Giriş Tarihi: 13.06.2017 03:33

27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı son yapılandırmanın sigorta prim borçluları adına getirmiş olduğu düzenlemelerin nasıl hayata geçirileceği 7 Haziran 2017 tarih 2017/ 21 sayılı genelge ile açıklığa kavuştu.

Yeni düzenleme ile 31 Mart 2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31 Ağustos 2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

-Sigorta primi,
-İşsizlik sigortası primi,
-Sosyal güvenlik destek primi,
-İsteğe bağlı sigorta primi( gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil)
-Topluluk sigortası primi,
-Emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi,
-Yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510/4-1/b kapsamında çalışan sigortalıların 2016/Şubat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri,
-Damga vergisi,özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
-5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,
-2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
-31 Mart 2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31 Ağustos 2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları,
-31 Mart 2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve kanunun yayımı tarihin önce ( 27 Mayıs 2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
-Asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer'ileri
-İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortasına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar( Rücu Alacakları),

borçlar yapılandırma kapsamında ödenebilecektir.

Yapılandırma ne kazandıracak?

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 27 Mayıs 2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Peşin ödeme avantaj sağlıyor mu?

Yapılandırmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (31 Ağustos 2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE'nin kalan yüzde 50'si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i olacaklar ise tahsil edilmeyecektir.

Yapılandırmanın sağladığı başka avantajlar var mı?

Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 günden fazla prim borçları bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinde sonra eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir

Borçlarını yapılandıran işverenler ise ,

-Borcu yoktur yazısı alabilecek,
-Bu borçlarından dolayı haklarında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak,
-Teşviklerden yararlanabileceklerdir.

Taksitle ödeme seçenekleri nelerdir?

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak borç tutarı ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkanı bulunmakla birlikte ilgililer dilerlerse 6, 9 veya 12 eşit taksitte ikişer aylık dönemlerde ödeme yapabileceklerdir.

6 eşit taksit için yüzde 4,5
9 eşit taksit için yüzde 8,3
12 eşit taksit için yüzde 10,5
18 eşit taksit için yüzde 15 oranında vade farkı uygulanacaktır.

Yapılandırma Hangi Durumlarda Bozulacak?

Yapılandırma borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 31 Ağustos 2017 tarihine kadar; taksitle ödemeyi tercih edenler ise ilk iki taksiti zamanında(birinci taksit 31.08.2017, ikinci taksit 31.10,2017 tarihine kadar) ödememeleri durumunda yapılandırmaları bozulacak.

Taksit tutarının yüzde 10'u aşılmamak kaydıyla 5 TL ye kadar (bu tutar dahil) yapılmış eksik ödemeler halinde ise yapılandırma bozulmayacak.

Süresinde ödenmeyen taksitler daha sonra ödenebilecek mi?

En fazla iki taksidin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarının son taksidi izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammı ile (aylık yüzde 1,4) birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma bozulmayacak.

6736 Sayılı Kanun ile yapılandırma talebinde bulunup peşin/ilk taksidini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeyenler bu yapılandırmadan faydalanabilecek mi?

31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde peşin ödemeyi yapmayanların, 6736 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırılmış borçlarını bu Kanun kapsamında yapılandırılmalarına imkan bulunmuyor.

Bağ-Kur'lular açısından neler getiriyor?

7020 sayılı yapılandırma Kanunu 2015 Mayıs - 2017 Mart ayları arası Bağ-Kur prim borçlarının Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanarak ödenmesine imkan sağlarken, 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle silinmiş olan 12 ay ve üzeri Bağ-Kur prim borçlarının ödemelerini yeniden düzenlemiyor.

Silinmiş olan bu süreler için yeniden hizmet kazanılmak istenildiğinde, güncel Bağ-Kur primi neyse o rakam üzerinden ödeme yapılarak bu süreler ihya edilebiliyor.

Son tarih 30 Haziran

Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları gerekiyor. Kanunda başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin yetki bulunmadığından başvuru süresinin uzaması söz konusu olmayacak.

Not: Sosyal güvenlikle ilgili tüm soru ve sorunlarınız için ücretsiz olarak Dünya Emeklilik Merkezi'nin 545-279 29 68, 224-888 00 70 nolu telefonları ile facebook.com/dunyaemeklilikmerkezi adresimizden bilgi alabilirsiniz.

 


 

Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.