SON DAKİKA
Hava Durumu

SGK artık yanlışlığının faturasını emekliye kesmeyecek

Yazının Giriş Tarihi: 19.03.2018 12:56

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık almak için yerine getirilmesi gereken; yaş, sigortalılık süresi ve prim günlerini tamamlayanların taleplerine istinaden gerekli incelemeleri yaptıktan sonra aylık bağlıyor.

Fakat bağlanan bu aylıklar her zaman devam etmeyebiliyor. Bazen sigortalının bazen de kurumun hatalı işlem yapması nedeniyle bağlanan aylıklar iptal ediliyor ve ödenen aylık miktarları kurum hatasından kaynaklanıyor ise tespit tarihinden geriye doğru beş yıl, sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanıyorsa tespit tarihinden geriye doğru on yıl içerisinde ödenen aylıkların iadesi isteniyor.

SGK, 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği sonrası ''gün sayısı'' şartının oluşmadığının aylık bağlandıktan sonra tespit edilmesi durumunda hata kendinden kaynaklanıyor ise tespit tarihinden geriye doğru beş yıllık geri isteme uygulamasından vazgeçti.

Yeni durumun detaylarını şöyle sıralayabiliriz;

Yeni uygulama kimleri kapsayacak?

Bu uygulamadan 5 Aralık 2017 tarihli yönetmeliğin yayım tarihinden önce veya sonra bağlanan aylıkları kendi kasıt veya kusurları olmadığı halde eksik gün sayısı nedeniyle aylıkları iptal edilen ve eksik günlerini, borçlanma yetmez ise aylıktan sonra devam eden sgdp ile sigortalı sayılmayan Bağ-Kur kapsamındaki sürelerine hizmet verilerek o da yetmezse aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erdirilen isteğe bağlı, 2925, Ek 5, Ek 9 kapsamında sigortalıkları devam ettirildiğinde eksik gün sayısını tamamlayabilecek olanlar yararlanacak.

Değişiklikten önce aylıkları kesilen ve borçları devam edenlerin durumu ne olacak?

Yönetmeliğin yayım tarihinden önce aylıktan kesilerek kanunun 96. maddesi hükümlerine göre yersiz ödenen tutarların tamamı tahsil edilmiş olanlar ile tahsil süreci devam edenlerin ödemiş oldukları tutarlar bu madde kapsamında hesaplanan yersiz ödeme tutarından fazla ise iade ve mahsup edilmeyecek.

Değişiklik sonrası borç nasıl hesaplanacak?

Yapılan düzenlemenin emeklilere sağlayacağı faydayı daha iyi analiz etmek için emekli aylığı bağlanmış ve kurum hatalı işlemi dolayısıyla aylığı iptal edilerek kendisine borç çıkartılan bir emeklinin düzenleme öncesi ve sonrası borç durumunun nasıl hesaplanacağını bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum...

Emeklinin bilgileri:

İlk işe giriş tarihi                 : 17.05.1984

Ayrılış tarihi                        : 30.03.2011

Tahsis talep tarihi                : 28.03.2011

Aylık başlangıç tarihi           : 01.04.2011

Yersiz ödeme tespit tarihi    : 02.02.2017

Son ödenen aylık ve kesilme tarihi : 2017/Şubat ( Aylıklar her ayın 17'sinde ödeniyor)

Ortalama aylık miktarı : 1000 TL

Aylık sonrası devam eden şirket ortaklığı tarihleri : 01.04.2011 - 30.12.2011

Aylık bağlanması için gerekli gün sayısı : 180 gün

Değişiklik öncesi borç durumu:

Sigortalıya 30.03.2011 tarihli tahsis talebine istinaden 01.04.2011 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmıştır. Ancak sigortalının aylık bağlama işlemleri yapılırken, başka bir sigortalının hizmetlerinin sehven dikkate alındığı 02.02.2017 tarihinde anlaşılmış olup, sigortalının aylığı 2017/Şubat döneminde kesilmiştir. Söz konusu hizmetlerin iptal edilmesiyle aylık bağlama koşullarından ''gün'' sayısı şartını tamamlamak için 180 günlük hizmet eksik kalmıştır.

Yersiz ödeme kurumun hatalı işleminden kaynaklandığından sigortalıya hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı borç kaydedilecek.

Bu durumda aylığı kesilen emekliye beş yıllık süre için yaklaşık 60.000 TL borç çıkartılarak ödemesi istenecek.

Değişiklik sonrası borç durumu:

a-) Eksik günlerini, borçlanma ile tamamlayanlar,

İşte geldik değişiklikten en fazla yarar sağlayacak emeklilere, eğer aylığı iptal edilen emekli eksik gün sayısı borçlanma ile tamamlayabiliyorsa ilk aylık bağlanan toplam prim ödeme gün sayısını tamamlayacak süre kadar ve prime esas kazancın alt sınırı üzerinden borçlanma yaparak  eksik günlerini tamamlayabilecek.

Bu durumda örnekte ki emeklimizin 2018 yılında eksik kalan 180 günü için askerlik borçlanması yaptığını düşündüğümüzde bu borçlanma için 3.897 TL ödemesi gerekecek ve bu ödemeyi yaptığında yeni bir aylık hesabı yapılmaksızın ve aylık başlangıç tarihi değiştirilmeksizin aylıklarını almaya başlayacaktır.

 b-) Eksik günlerini, durdurulan veya devam eden hizmetleri ile tamamlayanlar,

Borçlanılacak süresi olmayanlar ile borçlanılacak süreleriyle eksik günlerini tamamlayamayanlardan; tahsis talep tarihi ile yersiz Ödemenin tespit edildiği tarih arasında  devam eden sgdp ile sigortalı sayılmayan Bağ-Kur hizmeti  veya aylığa hak kazanmaları nedeniyle sona erdirilen isteğe bağlı, 2925,Ek 5, Ek 9 kapsamında sigortalıkları bulunanlar eksik hizmetlerini tamamlayana kadar bu sigortalılıklarına devam edebilecekler.

Eksik günlerin bu şekilde tamamlanması durumunda yeni eklenen günlerle birlikte ilk aylık statüsü değiştirilmeden yeniden aylık hesaplanacak ve ilk aylık bağlanan toplam prim ödeme gün sayısı yerine, aylığa hak kazanma koşullar için aranan gün sayısının yerine getirilmiş olması yeterli sayılacak.

Eksik günleri tamamlanan sigortalılara yapılan yersiz ödemeler, son aylık ödenen tarihten eksik hizmet süresi kadar geriye gidilerek tespit edilecek sürede yapılmış olan ödemeler dikkate alınarak belirlenecek ve aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek.

Bu durumda örnekteki emeklimizin tahsis talep tarihi itibariyle sonlandırılan Bağ-Kur kapsamındaki hizmetleri eksik gün sayısı kadar devam ettirilecek devam eden 180 gün için 2018 yılında yaklaşık 4200 TL borç çıkacak yine son aylık ödenen tarihten geriye doğru 180 gün içerisinde ödenmiş olan yaklaşık 6000 TL'lik aylıklarda borç çıkarılacak. Fakat bu borçları kendi ödemeyecek bağlanacak aylığından kurumca tahsil edilecek.

Not: Sosyal güvenlikle ilgili tüm soru ve sorunlarınız için ücretsiz olarak Dünya Emeklilik Merkezi'nin +90 545-279 29 68, +90 224-888 00 70 nolu telefonları ile +90 507 100 60 89 WhatsApp danışma hattından bilgi alabilirsiniz.

Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.