SON DAKİKA
Hava Durumu

Eş ve kız çocuklarına ölüm aylığı nasıl bağlanır?

Yazının Giriş Tarihi: 02.05.2017 01:16

Uzun vade sigorta kolları arasında yer alan ölüm sigortası, aileyi koruma esasına dayanır. Bu bağlamda ölüm sigortasının amacı aileyi geçindiren sigortalının ölümüyle geride kalan hak sahibi durumundaki eş,çocuk,ana ve babanın uğradığı gelir kayıplarının giderilmesidir.

Sosyal güvenlik sistemimizde sigortalının ölümüyle geride kalanlara yasada aranan şartların gerçekleşmesi koşuluyla ölüm aylığı bağlanmaktadır. Ölüm aylığı bağlanmasında ölen sigortalının tabi olduğu sigortalılık statüsü ile sigortalının ölüm tarihi büyük önem arz etmektedir. Çünkü,hak sahipliği için aranan koşullar sigortalılık statüsüne ve sigortalının ölüm tarihinde geçerli olan mevzuat hükümlerine göre değişiklik göstermektedir.

Sosyal Güvenlik reformu olarak adlandırılan ve Ekim 2008'de yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasasıyla, sigortalılar açısından norm ve standart birliği sağlanması amaçlanmış ve bir ölçüde de başarı sağlanmış ise de halen tüm çalışanlar için ortak hak ve yükümlülüklere ulaşılamamıştır.Çalışanlar arasındaki bu farklılıkların devam etmesi ise konunun anlaşılmamasına ve hangi şartlara tabi olanların ölüm aylığı alabileceği konusunda tereddütlerin devam etmesine neden olmaktadır.

Bu yazımızda 01 Ekim 2008 tarihi ve sonrasında vefat eden işçi (SSK'lı) ve bağımsız çalışan (Bağ-Kur'lu) kapsamındaki sigortalıların, eş ve kız çocuklarının ölüm aylığına hak kazanma koşulları ile hak sahipliği koşullarını tüm detaylarıyla irdeleyeceğiz.

Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları

1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasaya göre; sigortalının ''ölümü'' sonrası geride kalanların, ölüm sigortası kapsamında ölüm aylığına hak kazanabilmesi için iki koşulun sağlanmış olması gerekiyor.

Bu koşullardan ilki sigortalının sağlığında belirli bir süre prim ödemesinin olması diğeri ise geride kalanların 5510 sayılı Yasa'da tanımlanmış olan hak sahipliği niteliğinin bulunuyor olmasıdır.

Ölüm aylığına hak kazanma koşulları belirlenirken,sigortalılık başlangıç tarihindeki sigorta statüsüne veya son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hizmetin hangi statüde geçtiğine bakılmıyor.

Vefat eden ölmeden önce hangi statüde çalışmış ise geride kalanların ölüm aylığı şartları o statü kapsamında değerlendiriliyor.

Sigortalının 1 Ekim 2008 Tarihi ve Sonrasında Vefat Etmesi Halinde Belirli Süre Prim Ödenmesi Koşulu

1 Ekim 2008 tarihinde ve sonrasında vefat etmiş ve son sigortalılık statüsü işçi (SSK) olan sigortalının geride kalanlarına aylık bağlanması için tamamlanması gereken sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı aşağıda tablo ile gösterilmiştir.

1 Ekim 2008 tarihinde ve sonrasında vefat etmiş ve son sigortalılık statüsü bağımsız çalışan (Bağ-Kur) olan sigortalının geride kalanlarına aylık bağlanması için tamamlanması gereken sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı aşağıda tablo ile gösterilmiştir.

Yukarıda belirtilen en az 1800 gün prim ödeme koşulu, sigortalının varsa yurt içi ve yurt dışı borçlanması kapsamındaki sürelerin hak sahiplerince borçlanılması veya gerek 1800 gün, gerekse 900 gün koşulu toptan ödeme yapılarak tasfiye edilen hizmetlerin ihyası yoluyla tamamlanabilmektedir.

Dul Eş Hangi Durumlarda Hak Sahipliğini Kazanmakta?

Sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanunu'na uygun evlilik ilişkisinin bulunması gerekmektedir. Karı koca gibi birlikte yaşamış olma veya dini nikâhla evlenmiş olma hak sahibi olma niteliğini kazandırmamaktadır.

Dul eşin sigortalı çalışması veya kendi sigortalılığından dolayı aylık alıyor olması hak sahipliğini olgusunu ortadan kaldırmamakla birlikte bazı durumlarda ölüm aylığı miktarının azalmasına etken oluşturabiliyor. Dul eşin evlenmesi hak sahipliğini sona erdirmekte ise de dul eş boşandığında talepte bulunması koşuluyla tekrar eski kocasından ölüm aylığı alabilmekte.

Kız Çocukları Hangi Durumlarda Hak Sahipliği Kazanmakta?

Sigortalının ölümü sonrasında geride kalan kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için öncelikle çocuğun evlilik bağı içerisinde doğmuş olması gerekiyor. Bununla birlikte sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukların da hak sahibi niteliğini kazanma yönünden evlilik bağı içerisinde doğan çocuklardan farkları bulunmamakta.

1 Ekim 2008 tarihinde ve sonrasında vefat etmiş ve son sigortalılık statüsü işçi (SSK) veya bağımsız çalışan (Bağ-Kur) olan sigortalının geride kalan kız çocuklarına aylık bağlanabilmesi için gerekli koşullar aşağıda tablo ile gösterilmiştir.

Not: Sosyal güvenlikle ilgili tüm soru ve sorunlarınız için ücretsiz olarak Dünya Emeklilik Merkezi'nin 545-279 29 68, 224-888 00 70 nolu telefonları ile facebook.com/dunyaemeklilikmerkezi adresimizden bilgi alabilirsiniz.

Yükleniyor..
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.