SON DAKİKA
Hava Durumu

'Aile hekimlerini susturmaya çalışıyorlar'

Bursa Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) ortak basın açıklamasında, "Aile hekimlerini baskıyla susturmaya dönük, neredeyse keyfi işten atma ve ücret kaybına yol açarak mevcut haklarını kısıtlayacak yönetmeliği kabul etmiyoruz" denildi.

Haber Giriş Tarihi: 15.07.2021 11:39
Haber Güncellenme Tarihi: 15.07.2021 11:39
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.bursaport.com
'Aile hekimlerini susturmaya çalışıyorlar'

Bursa Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, SES Bursa Şube Başkanı İrfan Açık, BTO Genel Sekreteri Dr. Ömer Levent Soydinç, BTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşenur Aydoğan Yentürk'ün katıldığı toplantıda açıklamayı BTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Abdullah Karadağ okudu.

"Aile hekimlerini baskıyla susturmaya dönük, neredeyse keyfi işten atma ve ücret kaybına yol açarak mevcut haklarını kısıtlayacak yönetmeliği kabul etmiyoruz" denilen açıklama şöyle:

"Anayasa ve ülkemizin kabul ettiği evrensel yasalar hiçe sayılarak sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğü ve görüş açıklama hakları, 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ortadan kaldırılmak isteniyor. Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli'nde yapılan değişiklikle cezai uygulamaya tabii fiil sayısı 35'ten 40'a çıkarılarak adeta 'Aile Hekimliği Yasak ve Ceza Yönetmeliği' oluşturulmuştur.

Yönetmeliğin ihtar puan cetveline eklenen 39. ek maddeye göre:

'Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuramlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermenin karşılığı 50 ceza puanı.'dır.

Pandemi sürecinde, toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş, öneri ve taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla iki kez dile getiren Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının sözleşmeleri bundan böyle feshedilecek. İlk demeç ile 50 ceza puanı, ikinci demeçte ise 100 ceza puanı verilecektir.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nda disiplin süreçlerine ilişkin hiçbir hükme veya atıfta bulunulmazken ,"ihtar puanı" adı verilen bu sistem, kanuni dayanağı olmaksızın yönetmeliklerle keyfi bir şekilde düzenlenmiştir.

"YASAL DAYANAĞI OLMAYAN, ÖLÇÜSÜZ, KEYFİ İŞTEN ATMALAR KOLAYLAŞACAK"

Aynı sözleşmenin 7. Maddesi başta olmak üzere ASM sağlık çalışanlarının mevcut iş güvencesi artık pamuk ipliğine bile bağlı kalmayacaktır.

MADDE 7- (1) Sözleşme süresi sonunda, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olarak görevine devam etmek isteyenlerin sözleşmesi yenilenir. Ancak bir sözleşme döneminde bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)'nde yer alan fiillerden 5 ve daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde müdürlükçe komisyon oluşturularak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; yeniden sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir. Aile sağlığı çalışanları için verilecek kararlarda aile hekiminin görüşü de alınır. Komisyonun teşekkülü ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

Bakanlık müfettişlerince yapılacak inceleme ve soruşturma neticesine göre sözleşmenin yenilenmemesi kararı verilebilir.

Birinci ve ikinci fıkralara göre sözleşmesi yenilenmeyenler, bir yıl süreyle aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda bulunamaz. ..."

Kanuni dayanağı bulunmayan, kurulacağı belirtilen komisyonun verebileceği keyfi kararlarla işten atmalar kolaylaşacak, iş güvencesi tamamen ortadan kaldırılacak.

"MAZERETİNE BAKILMAKSIZIN NÖBETE 5 KEZ GİTMEYENLER İŞTEN ATILACAK"

'Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi durumunda sözleşme feshi uygulanacak'

İhtar Puanı Cetveliyle çelişen, disiplin hukukuna uymayan ölçüsüzlükte, hiçbir hukuk kuralında olmayan 'mazeretin kabul görmediği' bir ceza yöntemi kabul edilemez.

"İHTAR PUANLARI İKİ KATINA ÇIKARILARAK SÖZLEŞME FESİHLERİ KOLAYLAŞTIRILIYOR"

'Bir sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir fiilin ikinci ve devam eden ihlallerinde, ihtar puanı iki kat olarak uygulanır.'

ASM sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıran sözleşme ceza puanları daha da ağırlaştırılarak sözleşme fesihleri kolaylaştırılmaktadır.

"YENİ İŞ VE EK GÖREVLER GETİRİLİYOR"

'Kayıtlı kişiler ile ilgili olarak, hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite gibi hastalıkların taranması, takibi ve takip sonucunda meydana gelen değişim oranları ile vaka yönetimine göre (0,90) ila (1,50) arasında belirlenecek olan tarama ve takip katsayısı ile ara puan çarpılmak suretiyle maaşa esas puan hesaplanır. Bakanlıkça sevk sistemi uygulamasına geçilmesine karar verilen il ve/veya ilçelerde tarama ve takip katsayısı (0,90) ila (2) arasında uygulanır.'

Performansa bağlı güvencesiz çalışan ASM sağlık çalışanlarına aşı, bebek ve gebe izlemlerinde olduğu gibi negatif performanslarına kronik hasta yönetimi ek görev ve sorumluluğunu da yükleyerek baskı altında emek gaspı katmerleştirilmektedir.

"ÇALIŞANLAR ZAPTURAPT ALTINA ALINIYOR"

40.ek Ceza Maddesi:

'Görev yerinde kişilere basit tıbbi müdahale ile giderilebilir fiili eylemde bulunmak veya tehdit etmek 50 ceza puanı'

İhtar Ceza cetveline yeni 40. maddesine göre, ASM lere başvuranların gerçek dışı beyanlarıyla 'tehdit' gibi muğlak suçlamalarda bulunması, bu durumun üç kez tekrarı halinde sözleşme fesihlerinin gerçekleşmesi, mesleki bağımsızlığı ortadan kaldırarak kişisel hakları ihlaline yol açacak ve tehdit altında çalışmayı beraberinde getirecektir.

"ÜCRETLERDE İYİLEŞME İÇİN KATSAYI DEĞİŞİKLİĞİ BEKLERKEN CEZA VE YASAKLAR GETİRİLDİ"

BTO sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin başta aile hekimlerine kayıtlı nüfusun düşmesiyle birlikte azalan, yetersiz hale gelen ücretlerin, emeklerinin karşılığı olan düzeye kavuşturulması amacıyla katsayı değişikliği yapılmasını talep ederek birçok kez açıklama yayınlamıştır. Sağlık Bakanlığı ise bırakın ücretlerde iyileştirmeyi; toplumun sağlık hakkı, can güvencesi, sağlık çalışanlarının temel hakları için söz söyleyen sağlık çalışanlarını susturmayı, kolayca işten atmayı içeren bu yönetmeliği yayınlamaktan kaçınmamıştır.

Ceza verme sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, sözleşmeyi yenilememe adı altında dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren, görevden uzaklaştırma süresini uzatan, ek görevler dayatan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini de gider başlıklarına ekleyen; buna karşılık aylıklara yansıyan bir iyileşme sağlamayan, aile hekimlerinin taleplerini karşılamayan bu sözleşmeyi kabul etmiyoruz.

Sağlık bakanlığının pandemi döneminde bu baskıcı, kadir bilmez tutumuna karşı mücadele edeceğimizi, yönetmeliğin iptali için hukuki yolları ve her türlü fiili mücadele yollarını sonuna dek kullanacağımızı bildiriyoruz. Pandemi ile mücadelede hayatlarını kaybeden sağlık emekçilerimizi minnetle anıyor, değer bilir halkımızın ve siz basın emekçilerinin bu süreçte yanımızda yer alacağını biliyoruz."

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.