Karar sizin!

Muhsin YAZICI 15 Haziran 2016 Çarşamba, 10:17

Geri kalmış ülkeler de kabaklara benzer. Sularsanız büyürler, sulamazsanız kurumaya başlarlar.

Bir ülke nasıl sulanır?

Ortalama geliri artırarak.

Eğitim düzeyini yükselterek.

Liberal hoşgörü ortamını güçlendirerek.

Demokrasinin kök salmasını sağlayarak.

Yargıyı güçlendirerek.

Demagojiyi kısarak.

Azınlıklara saygı göstererek.

Çoğunluğu ortak bir amaç arkasında toplayarak.

Özetle: Çağdaş ve uygar olarak.

Bir ülke nasıl kurutulur?

Alevi ve Kürtleri dışlayıp Sünni Türk hegemonyasını egemen kılarak.

Türkiye'yi terörün en sık vurduğu ülkelerden biri haline getirerek.

Rüşvet ve yolsuzluğu norm haline getirerek.

Yargıyı kötürümleştirerek.

Ahbap çavuş ekonomisi kurarak.

En iyi eğitim sistemini getirmek yerine okulları dincileştirerek.

Erdemi kovup sadakati getirerek.

Komşu devletlerde rejim değişikliğine kalkışarak.

Kabadayılık ve palavrayı dış politika sanarak.

Hatadan dönmeyerek...

Haberlere, Türkiye'deki gelişmelere bakarak ülkenin sulanıp sulanmadığına, kurutulup kurutulmadığına sizler karar verin!

@yazicimuhsin