Çocuk hâlâ haklı

Cemal YAĞCI 19 Kasım 2014 Çarşamba, 10:25

Meslektaşım Güven Tunç'un hazırladığı "Benim Haklarım" kitapçığı imdadımıza yetişirdi. Hakları dövizlere yazar, afişler yapardık.

Süreç içinde çocuk haklarında önemli kazanımlar elde edildi, yasalarda yer alan Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı hükümler ayıklandı. Yeni yasalar sözleşme göz önüne alınarak hazırlanmaya başlandı. Ancak hala eksikler var.

Ülkemizde nüfusun yüzde 31'i çocuk. Çocuğa yönelik harcamalar eğitim dahil GSYH'nin yüzde 13'ü civarında. Bu oranın yıllar içindeki artışı da, ayrılan harcama miktarı da arzu edilen seviyede değil. Çocuklara yönelik harcamaların artış hızı GSYH artış hızından (yüzde 18) yüksek olmalı ki görülebilir olsun.

Çocuk hakları savunucusu birçok sivil toplum kuruluşu ve sivil inisiyatif var, her biri işin bir ucundan tutmuş.

Örneğin yarın "Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi" Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde taleplerini tekrarlayacak.

Örneğin Hayata Destek Derneği'nin başlattığı  "Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil" kampanyası ve yürüttükleri lobi çalışmaları sonucunda TBMM'de mevsimlik tarım işçisi aileler ve çocuklarının sorunlarını masaya yatıracak. Bu konuda Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için verilen önerge 12 Kasım 2014'de kabul edilmişti.

Kampanyanın nihai amacı, nesillerdir sözleşmesiz ve sigortasız olarak mevsimlik, gezici tarımda çalışan aileler ve çocuklarının sorunlarının çözülmesi; göç yolunda yoksulluk çemberine sıkışmış çocukların eğitim alması, oyun oynaması, fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine uygun büyümesi gibi temel haklarına ulaşmaları.

Bugün Türkiye'de hala bir milyon çocuk işçi var.

Çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi için birçok dernek ve oluşum çabalarını sürdürüyor.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan "Gelinlik Giydirildi, Çocukluk Sobelendi" projesi çocuk gelinler sorununa parmak basıyor.

Daha önce benim de değindiğim gibi Bursa Mustafakemalpaşa'da erken evlilikler çok yaygın ve bununla ilgili yaptırımlar yeterli olamıyor.

Eğitim şart!

Not: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet Sempozyumu-2014 Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği işbirliği ile üniversitenin Bağlıca yerleşkesinde yarın başlıyor.