Henüz üyemiz değilseniz kayıt olun!
Dolar : 3.4982 -0.13
Euro : 4.1826 -0.07
İMKB : 104123 0.12
Altın : 145.95 0.5
Batı'da(İngiltere'de) sosyal belediyecilik örnekleri
17 Mayıs 2011 Ülkemizde sosyal belediyecilikten son yıllarda sık sık bahsedilmesine rağmen bu konularda ciddi sayılabilecek adımların atıldığı söylenemez...

Sosyal belediyecilik konuları henüz birçok belediyemizin gündemine dahi girmezken bu konuda etkin olduklarını düşündüğümüz bazı belediyelerimiz de sosyal belediyecilik hizmetlerini kent konseyleri veya diğer yan kuruluşları ile yerine getirmeye çalışmaktadırlar..

Ancak sosyal belediyecilik adına yapılan ve yapılmak istenen hizmetleri batılı anlamda sosyal hizmet olarak görmek mümkün değildir..

Ülkemizde yerel yönetimlerin henüz ilgi alanına girmeyen bu konular için şehirlerimizin bir çoğunda henüz temel belediyecilik hizmetlerinin sunumunda bile ciddi sorunlar yaşanırken, sosyal hizmet alanları belediyelerimiz için birer fantezi ve lüks olduğu düşünülebilir..

Ancak merkezi iktidarların uzun yıllardır çeşitli sebepler ile el atıp çözüme kavuşturamadığı sosyal hizmetlerin önemli bir bölümünün yerel yönetimlerce gerçekleşebileceğine inanıyoruz..

Mesela İngiltere’de faaliyet gösteren Yerel Yönetimler Derneği’nin (Local Governments Association -LGA-) halihazırda üzerinde çalıştığı projelerden bazılarını aşağıda kısaca özetledik...

Fuhuşla Mücadele: Fuhuşun toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak amacıyla belediyelerin ne tür çalışmalar yürütebileceği üzerinde sürdürülen proje.

Göçmen ve Sığınmacılarla İlgili Proje: Göçmen ve sığınmacıların iskanı konusunda belediyelere yüklenen sorumluluklar ile ilgili yürütülen proje.

Yoksul Çocuklar Projesi: Merkezi hükümetin yoksul çocukların sayısını 2010 yılına kadar yarıya indirilmesi amacıyla yürüttüğü projede yerel yönetimlerin nasıl rol üstleneceği ve bu konudaki katkılarının neler olması gerektiği konusunda yürütülen proje.

Yerel Yönetimler Eliyle Sunulan Hizmetlerde Tercih Olanağı: Belediyelerin sundukları hizmet yelpazesinin genişletilmesi ve vatandaşa daha geniş bir tercih olanağının sunulması ile ilgili yürütülen proje 

Toplumsal Birlik ve Kentlilik Bilinci: Daha bütünleşmiş bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla farklı toplum kesimleri arasındaki uyumu geliştirmeye yönelik yürütülen proje.

Müşteri Odaklı Performans Yönetimi: Belediyelerin performans yönetimini vatandaş odaklı hale getirmek için özel sektör ve diğer kamu kurumlarının bu konudaki tecrübelerinden yararlanmayı amaçlayan araştırma projesi.

Aile İçi Şiddet: Aile içi şiddetin azaltılması ve mağdurların desteklenmesi konusunda yürütülen proje.

E-Belediye: Yeni teknolojilerden belediyelerin hizmet sunumunda ve vatandaşla iletişiminde daha çok yararlanması amacıyla yürütülen proje.

Ekonomik Canlılığın Paylaşılması: Yerel firmaların, iş olanaklarının ve refahın geliştirilmesi konusunda belediyelerin üstlenebileceği fonksiyonların artırılması ile ilgili proje.

Ruh ve Beden Sağlığı: Yerel yönetimlerin ruh ve beden sağlığı ile ilgili hizmetlerin sunulmasında gelecekte üstlenecekleri rolün tanımlanması ile ilgili proje.

Yerel Demokrasinin Güçlendirilmesi: Bir belediyenin sınırları içerisinde yaşayan hemşehrilerin gücünü artırarak onların yaşadıkları yer ile ilgili alınacak kararlara katılımını destekleyecek yeni yerel yönetişim yaklaşımları geliştirmek.

Kırsal Hizmetler: siyasi iktidarların kırsal ( tarım ) alanların geleceği ile ilgili belirleyeceği stratejileri etkilemek üzere ortak girişimde bulunmak.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişiklikleri: Bu konularla ilgili yerel yönetimlerin önemini merkezi hükümete gösterebilmek ve enerji konusunda hazırlanacak stratejileri etkileyebilmek. 

Bu makale 4.272 kez okunmuştur