Bursa'da eğitimdeki sorunları sıraladılar

Eğitim Sen Bursa Şubesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının 1. dönemini değerlendirdi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, "Eğitimin niteliğinde yıllar içinde yaşanan gerileme, ticarileşme ve dinselleşme uygulamaları, okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, taşımalı eğitim, çocukların cemaat ve vakıflara yönlendirilmesi gibi sorunlar artarak devam ediyor. Bu sorunlar tüm ülkede olduğu gibi Bursa'da da yaşanıyor" denildi.

Eğitim, 17 Ocak 2020 Cuma, 23:26
Bursa'da eğitimdeki sorunları sıraladılar

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının 1.döneminin sona ermesiyle Bursa'da 1.897 okulda 586 bin 993 öğrenci ve 39.870 öğretmen bugün itibariyle iki haftalık tatile başladı.

Eğitim Sen Bursa Şubesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının 1. dönemini değerlendirdi. Eğitimde yaşanan sorunları bir kez daha gözler önüne seren Eğitim Sen Bursa Şubesi, sorunlara karşılık çözüm önerilerini de sundu. 

Basın açıklamasını gerçekleştiren Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derya Şimşek Aksakal, "Eğitimin niteliğinde yıllar içinde yaşanan gerileme, ticarileşme ve dinselleşme uygulamaları, okulların fiziki altyapı ve donanım eksiklikleri, kalabalık sınıflar, ikili öğretim, taşımalı eğitim, çocukların cemaat ve vakıflara yönlendirilmesi gibi sorunlar artarak devam ediyor. Bu sorunlar tüm ülkede olduğu gibi Bursa'da da yaşanıyor. Biz ilimizde eğitimle ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Aksakal, Bursa'da yaşanan eğitimle ilgili acil çözülmesi gereken sorunları şöyle sıraladı:

Kalabalık Sınıflar

"Bursa Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre derslik başına ortalama öğrenci sayısı ortaöğretimde 21 olmasına rağmen biliyoruz ki birçok Anadolu lisesinde sınıf mevcutları bunun iki katıdır. Adrese dayalı kayıt alan Anadolu Liselerinde ise kayıt kontenjanı arttırılmış durumda. Sınıf mevcutları 43-45'e dayanmış durumda. Sınıflar yetmediği için okullarda laboratuvarlar, kütüphaneler bile sınıflara dönüştürüldü.

Bu kadar kalabalık sınıflarda derslerin sağlıklı olmayacağı açıktır. Artan öğrenci kaydının karşılanabilmesi için bazı liselerin tam gün eğitimden ikili eğitime dönüştürüldüğünü biliyoruz. Bazı okul binaları yapılırken 20-24 kişilik sınıf mevcutlarına göre düzenlenmiş.(Örneğin Barış Anadolu Lisesi) Şimdi mevcutlar 40'a çıkınca sınıfın durumunu tahmin etmek zor değil. Milli Eğitim'de sınıf ortalamalarının 21 olarak açıklanmasının nedeni İmam Hatip Liselerinde sınıfların yarı yarıya boş olmasıdır.  Ayrıca 8.sınıf öğrenci sayısı 1.200.000 den bu yıl 1.800.000'e çıkmaktadır. Bursa için bu rakam 8.sınıfta okuyan 42 bin öğrenci sayısının 60 bine yükselmesi demektir.  Önümüzde ki yıl ortaöğretime yerleştirmede çok daha büyük sorunlarla karşılaşacağız. Milli Eğitim Bakanlığı şimdiden hazırlık yapmak zorundadır.

Paralı Özel Sınıflar

Öğrenci kayıtları yapılırken,öğretmen seçilirken kayıt parası adı altında alınan bağışlar alınmakta ve velilere zorlanmaktadır. Milli Eğitim bakanının "paralı özel sınıflar uygulaması yapılamaz, kayıt parası adı altında bağış toplanamaz" demiş olmasının maalesef karşılığı yoktur ve neredeyse tüm okullarda bu uygulanır hale gelmiştir. (Birkaç okul adının saymak mümkün)

Depreme Dayanıksız Olduğu için Yıkılan Okullar

İlimizde üç yıl önce deprem nedeniyle yıkılan okulların yapılmaması, yapımına başlananların yavaş ilerlemesi. Eğitim öğretim başında yıkım kararlarının uygulanmasıyla bu okullar başka okullara misafir olarak gittiler. Bu durum üç yıldır ciddi sorunları da beraberinde getirdi. Misafir okul uygulaması nedeniyle ikili eğitim uygulanmaya başlandı. Anadolu Lisesi ve Meslek lisesinin aynı binayı sabah-ölen kullanması sabah çok erken saatlerde eğitimin başlamasına, akşam çok geç saatlerde eğitimin bitmesine neden oluyor. Her iki okulda da sağlıklı eğitim sağlanması mümkün olmuyor. (Bu okullardan Demirtaşpaşa MTAL 3 farklı yerde eğitimine devam ediyor. 1.bölümü Nilüfer'de, 2.bölümü Osmangazi'de, 3.bölümü de Yıldırım'da eğitim yapmaya çalışıyor)

Ücretli Öğretmenlik Uygulaması

Öğretmensiz okulların fazlalığı bu okulların ihtiyaçlarını ücretli öğretmenlikle giderilmesi, (Örneğin Yıldırım'da 36 sınıflı bir ilkokulun 12 öğretmenin ücretli olması, özel eğitim okullarında birçok öğretmen açığının ücretli öğretmenlikle tamamlanması)

Müdür-Müdür Yardımcılığı Mülakatlarında Kayırmacılık

Müdür, müdür yardımcılığı yazılı sınavını geçmiş olanlara yapılan mülakat sınavında iki arkadaşımıza yazılı notundan daha düşük mülakat notu verildi. Bakanımız olarak sizin sözlü talimatınız dikkate alınmadı. Üstelik bu arkadaşlarımızdan bir tanesinin birçok proje uygulaması, TÜBİTAK veya başka kurumların yaptığı yarışmalarda kazandığı ödüller var. Bunların tamamı Milli Eğitim Müdürlüğünde kayıtlı olmasına rağmen keyfi bir tutumla arkadaşımıza mülakatta 50 puan verilmiş, tercih yapması engellenmiştir. (Yazılı notu 80'dir.)

Yönetici atamalarında kayırmacılık devam ediyor. Yönetmeliğe aykırı atamalar yapılmış ve İMKB Fen Lisesine Güzel Sanatlar Öğretmeni Müdür olarak atanmıştır. Yönetmeliğe göre bu okula sadece Fen Bilimleri branşından müdür atanabilir. İşin ilginç yanı ataması yapılan müdürlerin ve müdür yardımcılarının neredeyse tamamı Eğitim-Bir Sen üyesidir. Sınavla öğrenci alan okullara atanan müdürlerin çoğunun ise Eğitim-Bir Sen ilçe yöneticisi olması oldukça dikkat çekicidir.

Okullarda Alt Yapı Eksikliği

Bursa'da çok sayıda okulda alt yapı eksikliği mevcuttur. Birçok okulda laboratuvarlar, kütüphane, spor salonu olmaması da eğitimin sağlıklı yürütülmesinin önünde ciddi bir engeldir. Bazı okullarda öğrencilerin teneffüslerde koşup oynayacağı bahçe bile yok denecek kadar küçüktür.

Okullarda Yaşanan Şiddet

Yaklaşık 1 ay önce bir ortaokul öğrencisi okulda 3. Kattan atlayarak intihar etmek istedi. Öğrencimiz uzun süre hastanede yattı. Benzer olaylar Bursa'da farklı liselerde de yaşandı. Bu çocukların intiharı düşünme nedenleri üzerine acilen çalışma yapılmalıdır.

Bu olay, rehber öğretmenler sorununu da açığa çıkarıyor. Birçok okulda rehber öğretmen bulunmuyor. Ya da bir rehber öğretmen birkaç okulda görevlendirilerek çalıştırılıyor. Bu durum rehber öğretmenlerin hiçbir okulda yeterince çalışma yapmasının önünde ciddi bir engeldir.

Göçmen Öğrenciler

Nüfusu hızla artan ve göç alan ilçelerde okul ihtiyacının giderilmemesi, göçmen çocukların uyum ve eğitim sorunlarının artması nedeniyle bu okullarımızda önemli sorunlar yaşanıyor. Sınıflar arası dağılımın dengesiz olması da öğretmenler arasında çatışmalara neden olabiliyor. Bu uyum sorunu öğretmenleri de diğer öğrencileri de zorlamakta ve çocuklar arasında göçmen öğrencilere karşı olumsuz tavırlar gelişmesine neden olmaktadır.

Eğitimcilerin Özlük ve Ekonomik Sorunları

Geçen yaz kamu emekçileri için oldukça sıcak geçti. 2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede maaş zamlarımız 2020 yılı %4+4, 2021 yılı için %3+3 olarak belirlendi. Bu oranlar elbette yaşadığımız ekonomik ortamda hiçbir talebimizi karşılamayan, kamu emekçilerini açlığa mahkum eden bir orandır. Yılbaşında temel tüketim maddelerine yapılan zamlar maaş artışlarını alıp götürmektedir. Keza asgari ücrete yapılan 200 TL'lik artış da iktidarın işçiyi ve emekçiyi yok saydığını açıkça gösteriyor. Nitekim artan vergi dilimi uygulaması ile kamu emekçileri ağır vergi yükünün altında ezilmeye devam ediyor."

Eğitim-Sen'den MEB'e 10 temel uyarı

Derya Şimşek Aksakal, çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı:

 • "Tüm öğrencilerimizin eşit, ulaşılabilir, nitelikli, ücretsiz eğitimden yararlanmasını sağlayacak bütçe planlaması yapmak MEB ve siyasi iktidarın sorumluluğudur. Sorumluluğun gereği yerine getirilmelidir.
 • Tüm öğrencilerimizin eğitim hakkı uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Öğrencilerimizin eğitim hakkını tam ve baskı altında kalmadan kullanması gerekir. Öğrencilerimizi çırak olmaya özendiren politikalardan vazgeçilmelidir.
 • Yargı kararları uygulanmalı; Diyanet, dini vakıf ve dernekler ile yapılan protokoller sonlandırılmalıdır.
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğü' nün 'özerk' yapısına son verilmelidir. Dini vakıflarla yapılan protokoller iptal edilerek bu kurumların okullarda eğitim yapmaları yasaklanmalıdır.
 • Anadolu liselerinde ikili eğitimden kaynaklı oluşabilecek güvenlik, sağlık, beslenme gibi sorunlara yönelik MEB önlem ve çözümler üretmelidir. Güvenlik sorununun çözümü için ücretsiz servis başta olmak üzere acil adımlar atılmalıdır.
 • 2019-2020 eğitim öğretim yılında LGS sınavına girecek 1. 800 000 öğrencinin mağduriyet yaşamaması için gereken önlemler alınmalıdır. MEB öğrencilerin taleplerini toplamalı, okul gereksinimini belirlemeli ve bu gereksinimi karşılayacak önlemleri 'Her öğrencinin istediği okulda eğitim alma hakkı vardır.' ilkesini gözeterek yaşama geçirmelidir.
 • Proje okulları uygulaması sonlandırılmalıdır.
 • Sözleşmeli, ücretli, güvencesiz çalışma biçimlerine; mülakat uygulamalarına son verilmelidir.  Öğretmen açığı kadar atama acilen yapılmalıdır.
 • Öğretmenlerin statüsü, çalışma koşulları, hakları, işe alım ve istihdam biçimine kadar her konuda öğretmenlerin söz ve karar hakkı gözetilmelidir.
 • Hukuksuzca ihraç edilen arkadaşlarımız hala MEB çalışanıdır. MEB eğitim emekçilerine sahip çıkmalı, yaşanılan mağduriyetlere ilişkin sorumluluğunun gereğini yerine getirmelidir.
 • Öğretmenleri başarılı, başarısız olarak ayrıştıran, okul müdürlerini performans denetimine tabi bırakan '2019 Yılı Öğretmenler Günü Genelgesi' geri çekilmelidir.
 • Her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, okul öncesinden üniversiteye kadar bilimin ve bilimsel eğitimin dışlanmaya çalışıldığı eğitim sisteminde; eğitim ve bilim emekçileri olarak öğrenci ve velilerle birlikte kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim hakkı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimiz bilinmelidir."
Güncel
'Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmay...
Politika
Karamollaoğlu: Bizi kimse hainlikle itham edemez
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizi kimse hainlikle itham edemez. Bu memleket...
Politika
Kılıçdaroğlu: Hukuksuz kararı asla kabul etmiyoruz!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili olarak, "...
Güncel
Hatay Valisi açıkladı; İdlib'de 22 asker şehit oldu
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de Suriye Ordusu tarafından yapılan hava saldırısında 22 askerin ...
Güncel
Beştepe, CHP ve MHP'de İdlib toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de, Suriye'nin İdlib bölgesindeki geliş...
Güncel
Erdoğan'dan yeni açıklama: İdlib'de 3 şehidimiz var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib'de 3 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Fakat onun yanında reji...
Evlenen çift sayısı 17 yılın en düşük rakamında
Bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek
Dünya'nın yeni bir uydusu daha var!
İznik Gölü'nün 'ölüm fermanına' mahkeme 'dur' dedi

En Çok Okunan Haberler

HDP kongresine 'Öcalan slaytı' soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 4. Olağan Ko...

Eğitim Sen Bursa'da yeni yönetim belli oldu

Eğitim Sen Bursa Şubesi, 23 Şubat'ta gerçekleştirdiğ...

Bursa'da 'Anadolu'nun Kayıp Şarkıları' sesle...

Bursa'da, Uluslararası Nilüfer Caz Tatili festivalin...

Özel sporcular pentatlonda dünya şampiyonu oldu

Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şa...

SGK'den yalanlama: Emekli ikramiyeleri kaldı...

Sosyal Güvenlik Kurumu, "Emeklilerin Hazine'ye zorun...

Bursa'da Şehir Hastanesine ulaşım kolaylaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hayata geçirilecek...

MMO'dan uyarı: Sessiz gelen ölüme dikkat!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Yönetim K...

Kılıçdaroğlu: İdlib ve Libya'da neler oluyor?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Niye gelip Meclis't...

Hurdalıktaki cinayetle ilgili 1 şüpheli tutu...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hurdalıkta çıkan sila...

Bursa'daki 'kuma cinayeti' davasında karar ç...

Bursa'da eşinin birlikte yaşadığı hamile kadının ölü...

Erdoğan: Bizim Libya'da 2 tane şehidimiz var!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenled...

Benzine iki günde 16 kuruş zam, 10 kuruş ind...

Benzinin litre fiyatına dün gece yarısından geçerli ...

Bakandan koronavirüs açıklaması: Risk kapıya...

Sağlık Bakanı Koca, şu ana kadar Türkiye'de herhangi...

Koronavirüs tespit edilen kişi stadda maç iz...

Hırvatistan'daki onaylanan ilk vakanın Milano'da Ata...

Bursa'da tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı

Bursa'da, tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan...